Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło w Grudziądzu została ustanowiona przez Parafię pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Grudziądzu. Od stycznia 2020 roku rozpoczęliśmy projekt Klub Integracji Społecznej w Grudziądzu, w którym objęliśmy aktywizacją społeczną i zawodową 25 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od lipca tego roku rozpoczniemy projekt Aktywny Klub Seniora, w którym będzie uczestniczyło 18 seniorów z terenu Grudziądza.
Aktywnie współpracujemy z MOPR w Grudziądzu, PUP w Grudziądzu, Lokalną Grupą Działania oraz Urzędem Miasta Grudziądza
Fundacja Źródło
Klub Integracji Społecznej w Grudziądzu
Asystent Osoby Niepełnosprawnej