Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło to organizacja niosąca pomoc na wielu płaszczyznach. Aktywizujemy zawodowo i społecznie osoby w każdym wieku, nie jesteśmy obojętni na niedole poszkodowanych przez los, wspieramy osoby starsze. Niesienie pomocy fizycznej, materialnej to nasz główny cel.

Dowiedz się więcej

Klub Integracji Społecznej w Grudziądzu

Oferowane wsparcie:

  • identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego Uczestnika projektu;
  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego;
  • zawarcie kontraktu socjalnego z Uczestnikiem projektu;
  • poradnictwo zawodowe;
  • wyznaczenie ścieżki reintegracji;
  • zajęcia grupowe w ramach Treningu Kompetencji Społecznych;
  • szkolenia zawodowe/kursy;
  • staże zawodowe;
  • zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego;
  • wsparcie specjalistów: doradcy zawodowego, radcy prawnego, psychologa, pracownika socjalnego
Dowiedz się więcej
logo
© 2022 Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło