Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

"Opieka wytchnieniowa"– edycja 2023 

Realizacja programu w ramach resortowego programu ze środków Funduszu Solidarnościowego działającego w ramach zadań Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Całkowita wartość Programu wynosi 226 191, 00 zł i jest w 100% finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Zadanie realizowane w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Rozwiązywaniem problemów i zaspokajaniem potrzeb zajmą się asystent/pielęgniarka lub innym zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających z karty zgłoszeń do Programu oraz co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy, opieki osobom niepełnosprawnym. 
Usługi opieki wytchnieniowej polegają m. in. na:
Grupą docelową jest 20 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności liczonych narastających oraz ośmioro dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności .
© 2022 Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło