Wzorzec dla ucznia

CEL:
pkt. 1-4
Upamiętnienie postaci i historia życia bohatera małej ojczyzny płk. Zbigniewa Makowieckiego. 

Opis zadania:
Mural zlokalizowany będzie na budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu o ogólnym dostępie dla uczniów, rodziców nie tylko tej szkoły oraz
mieszkańców Grudziądza. Mural wesprze działania edukacyjne podczas prelekcji, wykładów i spotkań odnoszących się do historii chlubnych tradycji oręża polskiego. Fundacja w sposób nowoczesny chciałaby podkreślić tradycje, które konkludują bezpośrednio z rolą społeczną, estetyczną i artystyczną tego przekazu patriotycznego, a to przekłada się na uzupełnienie wiedzy na temat historii z innych źródeł. To współczesne patriotyczne malowidło ścienne będzie stanowić reprezentację zbiorowej pamięci i będzie jej zapisem grupowych wyobrażeń na temat tego, co reprezentował swoim życiem płk. Zbigniew Makowiecki.

Miejsce realizacji zadania:
Szkoła Podstawowa nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu, ul. Jana Kochanowskiego 19, 86-300 Grudziądz, budynek jest w zasobach Urzędu Miasta Grudziądza.
Budynek szkolny jest miejscem ogólnie dostępnym dla mieszkańców osiedla, ale także miasta, zarówno podczas pracy szkoły, jak też w godzinach popołudniowych i w weekendy.

Termin realizacji zadania:

28-07-2023 – 20.11.2023 r.

Całkowity koszt realizacji zadania: 32 130,00 koszt dofinansowania: 25.000,00.

w zakresie dostępności cyfrowej Na stronie internetowej Fundacji Inicjatyw Społecznych Źródło będzie zapewniona odpowiednia nawigacja po stronie, umieszczona zostanie deklaracja dostępności oraz zapewniony zostanie dostęp multimediów zawierających napisy. Dla zwiększenia dostępności przygotowana zostanie możliwość zmiany kontrastu wyświetlania strony internetowej dla poprawy jej czytelności i możliwość zwiększenia wyświetlania czcionki napisanego tekstu.


ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie realizowane w ramach Otwartego Konkursu Ofert nr ew. 06/2023/WD/DEKiD na realizację zadań w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.
 
MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO
© 2022 Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło