Integracja społeczna dla obywateli Ukrainy z Fund

Tytuł projektu:
Integracja społeczna dla obywateli Ukrainy z Fundacją Inicjatyw Społecznych Źródło

Opis zadania:
Celem projektu jest aktywizacja oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, wymagających wsparcia w zakresie integracji w społeczeństwie poprzez indywidualny rozwój oraz wzmocnienie w głównych obszarach życia społecznego.


Działania przewidziane w projekcie obejmować będą:
a) zajęcia plastyczne oraz muzyczne, które będą obejmowały rozwijanie ww. zakresie oraz zbliżenie poznawcze kultury ukraińskiej oraz polskiej.


b) zajęcia w zakresie orientacji kulturowej, historycznej ,geograficznej, turystyki. W ramach zajęć uczestnicy projektu poznawać będą kulturę, historię, geografię, miejsca turystyczne Polski oraz środowiska lokalnego (Grudziądz, Pomorze, Kujawy).

Czas realizacji projektu:
10.09.2023 r. - 23.12.2023 r.

Miejsce realizacji
Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło ul. Wyspiańskiego 1-3 86-300 Grudziądz
© 2022 Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło