Stabilna praca - silna rodzina


PROJEKT PILOTAŻOWY 

„Stabilna praca - silna rodzina” - Elastyczne połączenia

Wykonawcą projektu pilotażowego jest Miasto Grudziądz, realizatorem oraz liderem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społecznych ŹRÓDŁO oraz Parol Koncept Rafał Parol.

Termin realizacji projektu to grudzień 2021 do listopad 2023. 
Celem pilotażu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania zamieszkałych na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu poprzez kompleksowe wsparcie związane z podjęciem zatrudnienia lub założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej od 15.12.2021 do 30.11.2023.
Celem pilotażu będzie wypracowanie optymalnego modelu realizacji nowego instrumentu rynku pracy pn. ELASTYCZNY BON WSPIERAJĄCY , w kierunku efektywnej aktywizacji osób zarejestrowanych w PUP w Grudziądzu oraz poszerzenie wachlarza instrumentów rynku pracy adresowanych zarówno do pracodawców poszukujących szybkiego i skutecznego wsparcia poprzez zatrudnienie subsydiowane oraz bezrobotnych poszukujących pracy.

Cel realizowany jest poprzez projektowanie i wstępne sprawdzenie rozwiązań systemowych , powalających na osiągniecie następujących efektów: 
  1. poprawa efektywności działań składających się na wspieranie bezrobotnych lub poszukujących pracy i pracodawców głównie poprzez realizację elastycznych bonów wspierających,
  2. wypracowanie mechanizmów współpracy urzędu z partnerami rynku, pracodawcami w celu stworzenia działań na rzecz poprawy sytuacji osób bezrobotnych w wyniku działań w ramach projektu pilotażowego.
© 2022 Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło