Fundacja Źródło
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
Wiesz, że ono musi gdzieś tu być.
Gdzie jesteś, źródło?…
Gdzie jesteś, źródło?…
Św. Jan Paweł II „Tryptyk rzymski”
Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło  to organizacja niosąca pomoc na wielu płaszczyznach. Aktywizujemy zawodowo i społecznie osoby w każdym wieku, nie jesteśmy obojętni na niedole poszkodowanych przez los, wspieramy osoby starsze. Niesienie pomocy fizycznej, materialnej to nasz główny cel.
O nas
Oferta
Kontakt
Do pobrania

Klub Integracji Społecznej w Grudziądzu

Oferowane wsparcie:

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.